Chok og krisebehandling

Jeg har igennem de seneste år beskæftiget mig særligt med ”chok- og krisebehandling”.

Hvis du i dit privat- eller arbejdsliv har været udsat for en voldsom eller traumatisk hændelse, som måske har udløst en chok- eller krisetilstand, kan det ofte være en god ide at tale med en profossionel.

Nogle gange kan det være svært selv at mærke behov for psykologhjælp umiddelbart efter hændelsen, men ofte er den profossionelle hjælp et vigtigt element i at sikre, at du kommer gennem krisen eller choktilstanden uden varige psykiske mén.

I chok- og krisebehandlingen kommer vi typisk også til at tale om, hvordan den voldsomme hændelse kan blive en vigtig erfaring, som kan hjælpe dig fremadrettet til at gøre det i livet, som du finder vigtigt – netop fordi har har gennemlevet denne hændelse.

Jeg er tilknyttet Nordisk Krisekorps og modtager ugentligt nye klienter, som har været udsat for en voldsom eller traumatisk hændelse.