Velkommen hos Psykolog Løkke!

Mange af os mennesker får på et tidspunkt i livet brug for at henvende os til en psykolog. For flere kan det være en overvindelse at rette kontakt til en psykolog, ligesom det kan være svært at møde til den første konsultation.
Jeg ser det som min vigtigste opgave, at du fra første til sidste kontakt føler dig professionelt og trygt behandlet. Det er udfra disse rammer, at vi sammen kan arbejde med at forstå og opnå en bedring af den situation, som du befinder dig i.