Hvem er jeg, og hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg er uddannet cand.psych fra Aarhus universitet og autoriseret af Psykolognævnet, som hører under Social- og Integrationsministeriet

Jeg tilbyder samtaler til unge, voksne, par og familier, og i den forbindelse beskæftiger jeg mig bl.a. med problematikker som:

  • Depression
  • Angst
  • Spiseforstyrrelser
  • Voldtægt og andre traumatiske oplevelser
  • Pårørende til alkoholikere
  • Eksistentielle kriser i forbindelse med bl.a. utroskab, skilsmisse eller ungdomslivet
  • Chok og krisereaktioner

Jeg beskæftiger mig ydermere med psykologisk testning og foretager udredninger for private, kommuner mv.

Metodemæssigt arbejder jeg primært kognitivt, hvilket er en terapiform, der har sit fokus på din situation her og nu. Forbindelsen mellem dine aktuelle tanker, følelser og adfærd er central. Der vil i terapien blive inddraget konkrete redskaber, som du selv kan arbejde videre med hjemme.

Der laves tidsafgrænsede mål for terapien, som løbende evalueres. Jeg inddrager også elementer fra bla. den systemiske og narrative tilgang, ligesom jeg ofte supplerer med mindfulnessbaserede teknikker. Jeg holder mig løbende opdateret med den nyeste forskning og metoder, men dit individuelle behov vil altid gå forud for en teoretisk overbevisning.